Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Shoot My Food B.V.
Heelsumseweg 50
6521 GT Bennekom
Nederland
 
  Telefoon:
Email:
KvK:
BTWnr:
+31 (0)318-493132
info@foodinspiration.be
091553710000
NL8152.00.572.B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Artikel 4 - Het aanbod


Artikel 5 - De overeenkomst


Artikel 6 - Herroeping
6a. Herroepingsrecht bij levering van producten

6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

6c - Kosten in geval van herroeping

6d - Uitsluiting herroepingsrecht


Artikel 7 - De prijs


Artikel 8 - Conformiteit en Garantie


Artikel 9 - Levering en uitvoering


Artikel 10 - Duurtransacties


Artikel 11 - Betaling


Artikel 12 - Klachtenregeling


Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 14 – Toepasselijk recht